Phòng của em nó bị hỏng camera, nên Shinoda Yuu đã thuê thợ đến để sửa chữa. Nhưng tên này có ý đồ xấu, nên đã lưu tài khoản của em nó lại để về nhà ngắm. Anh ta thấy mọi sinh hoạt của em nó,m từ làm tình, hay thường xuyên nude ở nhà, là anh ta thấy hết. Quá bấn, anh này đã tìm đến tận nhà của em nó để hiếp dâm, bấp chấp sự cống trả mạnh mẽ từ em nó luôn. Liệu mọi chuyện sau đó ra sao, mời anh em cùng theo dõi!